SLUŽBYOchranné známky

Čo je ochranná známka

Ochranná známka je zväčša názov, logo, kombinácia oboch, alebo slogan. Môže ísť o obchodné meno, názvy či označenia tovarov alebo služieb, názvy domén, a podobne.

Prečo je dobré chrániť svoje označenia ako ochranné známky?

Označenia, ktoré používate, vytvárajú Vašu identitu na trhu. Vďaka ním Vás zákazníci poznajú, ľahko si Vás zapamätajú, a vedia sa k Vašim tovarom a službám vrátiť, keď sú s nimi spokojní.

Čím úspešnejší budete, tým viac bude aj tých, ktorí sa budú chcieť na dobrej povesti Vašich tovarov a služieb priživiť tým, že budú napodobňovať Vaše označenia. Ochranné známky zásadným spôsobom uľahčujú zasahovanie voči týmto porušovateľom, či už prostredníctvom súdnych konaní vrátane neodkladných opatrení, alebo aj prostredníctvom colných orgánov a arbitrážnych centier.

Zároveň tým predídete riziku špekulatívnych zápisov. Špekulanti si môžu prihlásiť Vaše nezapísané označenia ako svoje ochranné známky a na ich základe Vás rôznym spôsobom postihovať, čo spôsobuje značné nepríjemnosti. Ak však už máte označenie registrované ako ochrannú známku, jej používanie Vám nemôžu zakázať.

Ochranná známka zároveň vytvára nehmotný majetok Vašej spoločnosti, ktorý je možné oceniť peniazmi.

Kde je dobré mať svoju ochrannú známku zapísanú?

Ochranné známky je možné registrovať na národných úradoch pre jednotlivé krajiny, na úrade EUIPO pre 28 krajín Európskej únie, a na úrade WIPO pre krajiny vybrané zo 105 členských krajín tzv. Madridského systému.

Ochranné známky je v zásade dobré mať zapísané v krajinách:

 • kde distribuujete svoje tovary a služby,
 • kde plánujete distribuovať svoje tovary a služby,
 • kde vyrábate svoje výrobky.

Ak napríklad sú Vaši dodávatelia z Číny, je dobré mať v Číne už prihlásenú známku, aby Vás s registráciou nepredbehli špekulanti a nenechali napr. Váš tovar zaistiť v čínskom prístave pri vývoze.

Ak napríklad prevádzkujete e-shop, ktorý potenciálne predáva do všetkých krajín vo svete, je dobré si na úvod vytypovať aspoň krajiny, kde je najväčší potenciál pre odbyt, a v týchto registrovať svoje ochranné známky.

Sme oprávnení zastupovať pred českým a slovenským úradom priemyselného vlastníctva, pred EUIPO a pred WIPO. Máme skúsenosti aj so zastupovaním pred britským úradom duševného vlastníctva v známkových veciach. Prostredníctvom rozsiahlej a rokmi overenej siete spolupracujúcich patentových a známkových kancelárii po celom svete sme schopní zastupovať Vás v registračných a sporových konaniach v akejkoľvek krajine.

Čo je potrebné k zápisu ochrannej známky?

Aby sme pre Vás mohli ochrannú známku registrovať, potrebujeme od Vás nasledujúce veci:

 1. Čo budeme registrovať ako ochrannú známku? Názov, logo či iné? Ak budeme registrovať logo, pomôže nám, ak nám ho zašlete v elektronickom formáte vo vyššom rozlíšení.
 2. Kto bude majiteľom ochrannej známky? Vieme Vám v závislosti od Vašej situácie poradiť, či je lepšie, aby bola majiteľom fyzická osoba alebo spoločnosť. Príslušné plné moci pripravíme.
 3. Pre aké tovary a služby budete označenie používať? Stačí, aby ste to opísali vlastnými slovami, príp. nám zaslali katalóg, odkázali nás na Vašu webovú stránku, a pod. Potrebné zatriedenie vykonáme my.
 4. V akých krajinách budeme ochrannú známku registrovať? Vždy Vám vyberieme najekonomickejší postup.

Ako prebieha zápis ochrannej známky a koľko to trvá?

Proces zápisu ochrannej známky má dve fázy:

 1. Skúmanie zápisnej spôsobilosti, kedy úrad skúma, či napríklad ochranná známka nie je opisná (nie je možné napr. prihlásiť si „BEER“ pre pivá), či je v súlade s dobrými mravmi, a podobne.
 2. Zverejnenie ochrannej známky na účely námietok. Po úspešnom úradnom prieskume je prihláška zväčša 3 mesiace zverejnená a ktokoľvek, kto si myslí, že prihláška porušuje jeho práva – napr. sa podobá na jeho staršiu ochrannú známku – môže podať námietky. Ak neprídu námietky, ochranná známka je zapísaná.

 

Dĺžka tohto procesu sa líši úrad od úradu – napr. na ÚPV SR celý proces trvá zhruba 6 až 9 mesiacov. Na EUIPO vieme dosiahnuť zápis aj do 4 mesiacov.

Mám zapísanú ochrannú známku – čo teraz?

Po zápise ochrannej známky môžete:

 • používať Vaše označenie spolu so znakom ®,
 • zasahovať voči akýmkoľvek porušovateľom, ktorí napodobňujú Vaše označenie,
 • podávať námietky proti podobným prihláškam ochranných známok.

Ochranná známka platí 10 rokov od podania a môže sa obnoviť ľubovoľný počet krát, vždy na ďalších 10 rokov.

Ochrannú známku nemusíte začať hneď používať; zákon Vám dáva čas na prípravu – avšak ak ju 5 rokov po sebe používať nebudete, môže byť na návrh tretej osoby zrušená pre nepoužívanie. Poradíme Vám aj po zápise, ako používať ochranné známky tak, aby ste tomuto riziku predišli.

Prečo je dobré mať zástupcu?

Tak, ako aj v iných špecializovaných oblastiach, aj v oblasti ochranných známok je dobré spoľahnúť sa na odborníkov. Ponúkame Vám komplexné služby:

 • samozrejmosťou je úvodná rešerš vo všetkých relevantných databázach: niekedy zistíme, že podobné logá či názvy sú už zapísané ako ochranné známky a lepšie je vymyslieť nové logo alebo nový názov;
 • navrhneme Vám vždy najefektívnejší postup: niekedy nie je potrebné registrovať všetky varianty loga, inokedy je možné za rovnaké poplatky dosiahnuť širšiu ochranu – vždy nám ide o to, aby ste mali len také ochranné známky, aké skutočne potrebujete, a zároveň, aby ste zo svojej ochrannej známky vyťažili maximum;
 • spracujeme celý proces registrácie;
 • vďaka nášmu na mieru vytvorenému internému systému sledovania lehôt nikdy nezmeškáme lehotu, a zároveň Vám nezabudneme ponúknuť o 10 rokov obnovu ochrannej známky;
 • pravidelne monitorujeme nové prihlášky a upozorníme Vás na tie, ktoré by ste mohli namietať.

Vždy Vám pred spustením zápisu zašleme kompletnú cenovú kalkuláciu, ktorá predstavuje konečnú cenu pri hladkom priebehu (t.j. ak nebudú podávané námietky), takže Vás neprekvapia žiadne dodatočné poplatky.

Pri podávaní prihlášky v zahraničí je zastúpenie povinné.

Prečo je dobré vybrať si našu kanceláriu?

Naša kancelária má viac ako 20 ročné skúsenosti a zručnosti so zastupovaním pred rôznymi patentovými úradmi. Priamo a aktívne zastupujeme pre Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky, Európskym patentovým Úradom v Mníchove, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva WIPO Ženeva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO Alicante (predtým ako OHIM Alicante). Našu presvedčivú úspešnosť  v konaniach ako aj rozsah podaní si môžete pozrieť vo zverejnených webregistroch uvedených Úradov.

Pred ďalšími úradmi v EU a UK zastupujeme pasívne priamo a v ostatných krajinách pri zastupovaní spolupracujeme s dlhodobo vyskúšanými patentovými kanceláriami. Pre klientov sme úspešne získali viac ako jeden a pol tisíc ochranných známok, bránili sme porušovaniu ochranných známok, útočili proti iným ochranným známkam a chránili klientov proti žalobám z ochranných známok iných strán. Sporové konania (EPO Mníchov, UPV SK, UPV CZ, súdy na všetkých úrovniach v SK), neodkladné opatrenia i správne žaloby nás posúvali ďalej do situácie, kedy vieme pre klienta zvoliť správnu taktiku a identifikovať riziká.

Často kladené otázky

Kedy je dobré registrovať označenie ako ochrannú známku?

Vždy, keď vymyslíte nový názov alebo nové logo pre tovary a služby, ktoré ponúkate, a pod ktorými chcete, aby Vaše tovary a služby zákazníci poznali. Registráciou označenia ako ochrannej známky predídete tomu, aby Vás iní kopírovali. Vyhnete sa tiež riziku, že niekto iný si sám takéto označenie špekulatívne prihlási ako ochrannú známku a potom Vám bude zakazovať používať Vaše vlastné označenia. Napíšte nám, alebo nám zavolajte, a poradíme Vám, čo má zmysel si registrovať.

Zmenili sme logo, je možné spraviť upgrade už zapísanej ochrannej známky?

Nie je to možné, nové logo je možné prihlásiť len ako novú ochrannú známku. Nie vždy je to však vždy nutné, závisí to od toho, ako veľmi ste svoje logo zmenili. Každú situáciu je treba posúdiť osobitne. Napíšte nám, alebo nám zavolajte, a my Vám poradíme.

Niekto používa moju ochrannú známku v doménovom mene, môžem tomu zabrániť?

Áno, existujú efektívne cesty – prostredníctvom súdov, alebo prostredníctvom arbitráží – ako takémuto konaniu zabrániť. Každú situáciu je však treba posúdiť osobitne. Ak chcete vedieť, aké možnosti máte vo svojom prípade, kontaktujte nás a my Vám poradíme.

Čo robiť, ak niekto kopíruje moju ochrannú známku na svojich tovaroch/službách?

Existujú samozrejme efektívne spôsoby, ako tomuto zabrániť – či už súdnou cestou, alebo prostredníctvom spolupráce s colnými orgánmi. Častokrát postačí aj zaslanie predžalobnej výzvy porušovateľovi. Napíšte nám, alebo nám zavolajte, a my Vám poradíme, aké sú možnosti vo Vašom prípade.

Vymyslel som pekný názov pre svoje tovary, ale niekto iný ho má už zapísaný ako ochrannú známku. Môžem si ho aj tak prihlásiť?

V princípe nie, no sú prípady, kedy môžu viaceré zhodné označenia koexistovať (napr. ak sú zapísané pre rozdielne tovary). Takisto napríklad bývajú v registroch zapísané aj ochranné známky, ktoré sa už nepoužívajú a je možné ich zrušiť. Napíšte nám, alebo nám zavolajte, a pozrieme sa, či vo Vašom prípade sú k dispozícii takéto možnosti.

Niekto iný si prihlásil ako ochrannú známku označenie, ktoré už dlho používam, a teraz mi ho zakazuje používať. Dá sa s tým niečo robiť?

Áno, už aj samotným používaním môžu vzniknúť práva k tzv. nezapísanému označeniu. Zákon takisto nechráni ochranné známky prihlásené v zlej viere. Takéto situácie bývajú komplikované, no väčšinou sa nám pre klientov podarilo nájsť riešenie. Kontaktujte nás, a poradíme aj Vám.

0123456789001234567890ROKOV NA TRHU
01234567890012345678900123456789001234567890+OCHRANNÝCH ZNÁMOK
012345678900123456789001234567890+MEDZINÁRODNÝCH A EURÓPSKYCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK A DIZAJNOV
0123456789001234567890%ÚSPEŠNOSŤ ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Prečo je dobré vybrať si našu kanceláriu?

Naša kancelária má viac ako 20 ročné skúsenosti a zručnosti so zastupovaním pred rôznymi patentovými úradmi. Priamo a aktívne zastupujeme pre Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky, Európskym patentovým Úradom v Mníchove, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva WIPO Ženeva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO Alicante (predtým ako OHIM Alicante). Našu presvedčivú úspešnosť  v konaniach ako aj rozsah podaní si môžete pozrieť vo zverejnených webregistroch uvedených Úradov.

Pre klientov sme úspešne získali stovky patentov, bránili porušovaniu patentov, útočili proti iným patentovým prihláškam a chránili klientov proti žalobám z patentov iných strán. Sporové konania (EPO Mníchov, UPV SK, UPV CZ, súdy na všetkých úrovniach v SK), neodkladné opatrenia i správne žaloby nás posúvali ďalej do situácie, kedy vieme pre klienta zvoliť správnu taktiku a identifikovať riziká.

01234567890012345678900123456789001234567890+OCHRANNÝCH ZNÁMOK
0123456789001234567890ROKOV NA TRHU
0123456789001234567890+EURÓPSKYCH PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK
0123456789001234567890%ÚSPEŠNOSŤ ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMOK
https://www.patenty.sk/wp-content/uploads/2021/10/logo-proton.png
Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji
+421 2 459 44 828
mail@proton.sk

Sociálne siete

KONTAKT

Máte otázky? Zavolajte nám, radi Vám poradíme.

Copyright © 2022 PATENTY by PROTON

Webové riešenie na mieru od BUFI.SK