PATENTY

Chránime vynálezy, technické riešenia a postupy

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Chránime označenia, brand, obchodné mená a logá

ÚŽITKOVÉ VZORY

Chránime technické riešenia, nové postupy a zariadenia

DIZAJNY

Chránime vizuály a vonkajší vzhľad

Prečo je dobré vybrať si našu kanceláriu?

Naša kancelária má viac ako 20 ročné skúsenosti a zručnosti so zastupovaním pred rôznymi patentovými úradmi. Priamo a aktívne zastupujeme pre Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky, Európskym patentovým Úradom v Mníchove, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva WIPO Ženeva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO Alicante (predtým ako OHIM Alicante). Našu presvedčivú úspešnosť  v konaniach ako aj rozsah podaní si môžete pozrieť vo zverejnených webregistroch uvedených Úradov.

Pre klientov sme úspešne získali stovky patentov, bránili porušovaniu patentov, útočili proti iným patentovým prihláškam a chránili klientov proti žalobám z patentov iných strán. Sporové konania (EPO Mníchov, UPV SK, UPV CZ, súdy na všetkých úrovniach v SK), neodkladné opatrenia i správne žaloby nás posúvali ďalej do situácie, kedy vieme pre klienta zvoliť správnu taktiku a identifikovať riziká.

01234567890012345678900123456789001234567890+OCHRANNÝCH ZNÁMOK
0123456789001234567890ROKOV NA TRHU
0123456789001234567890+EURÓPSKYCH PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK
0123456789001234567890%ÚSPEŠNOSŤ ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMOK

ZÁKLADNÉ ROZDELENIEAký je rozdiel medzi patentom, úžitkovým vzorom, zapísaným dizajnom a ochrannou známkou?

Patent a úžitkový vzor chránia technické predmety a postupy, nechránia estetickú stránku výrobkov. Patent môže trvať 20 rokov, úžitkový vzor 10 rokov. Úžitkový vzor je do registra zapísaný rýchlejšie ako bývajú udelené patenty. Na jeden technický predmet je možné podať aj patentovú prihlášku a zároveň aj prihlášku úžitkového vzoru.

Zapísaný dizajn chráni vonkajšiu úpravu predmetov, viditeľné línie, obrysy, tvar, štruktúru, zdobenie alebo aj farebnosť predmetu. Zapísaný dizajn môže platiť až 25 rokov a nechráni technickú podstatu obsiahnutú vo vnútri predmetu. V starej právnej úprave sa zapísaný dizajn volal „priemyselný vzor“.  Zapísaným dizajnom sa môže chrániť napríklad aj tvar zariadenia, ktoré je zároveň chránené patentom a/alebo úžitkovým vzorom.

Ak niekto si chce patentovať obchodnú značku alebo meno, v skutočnosti potrebuje registrovať ochrannú známku. Ochranná známka chráni označenie, názov, logo alebo slogan, prípadne aj zvukové označenie. Ochranná známka nechráni technické charakteristiky ani spôsob výroby ani napr. receptúru výrobku, ktorý je opatrený ochrannou známkou. Ochranné známky sa môžu používať s označením R.

VÝHODYPrečo je dobré nechať sa zastupovať špecialistami?

Ak Vás bolia zuby, smerujete priamo k zubárovi, nesadnete si do čakárne všeobecného lekára, aj keby tvrdil, že bežne lieči problémy zubov. Ak potrebujete priemyselno-právnu ochranu, kontaktuje priamo  našu kanceláriu, kde Vám patentový zástupca a advokát poradia s vysokou odbornou spôsobilosťou  a s efektívnou starostlivosťou.

https://www.patenty.sk/wp-content/uploads/2021/10/logo-proton.png
Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji
+421 2 459 44 828
mail@proton.sk

Sociálne siete

KONTAKT

Máte otázky? Zavolajte nám, radi Vám poradíme.

Copyright © 2022 PATENTY by PROTON

Webové riešenie na mieru od BUFI.SK