SLUŽBYDizajny

Čo je zapísaný dizajn?

Zapísaný dizajn chráni vonkajšiu úpravu predmetov, viditeľné línie, obrysy, tvar, štruktúru, zdobenie alebo aj farebnosť predmetu. Dizajn je spôsobilý na ochranu zapísaným dizajnom, ak je nový a má osobitý charakter.  Zapísaný dizajn môže platiť až 25 rokov a nechráni technickú podstatu obsiahnutú vo vnútri predmetu, môže však nepriamo chrániť technické znaky, ak sa navonok prejavujú viditeľným spôsobom a využitie technických znakov inými osobami by viedlo k rovnakému celkovému dojmu.

Často prihlasujeme dizajny rôznych spotrebných predmetov ako sú zubné kefky, obuv, náradie, obaly, ale chrániť dizajnom sa dajú aj stavebné materiály, výrobné zariadenia a podobné predmety. Samostatnou kategóriu je ochrana loga prostredníctvom zapísaného dizajnu, pričom využívame najmä rýchly zápis dizajnu v registroch EUIPO Alicante.

V starej právnej úprave sa zapísaný dizajn volal „priemyselný vzor“.  Zapísaným dizajnom sa môže chrániť napríklad aj tvar zariadenia, ktoré je zároveň chránené patentom a/alebo úžitkovým vzorom.

Kde je dobré mať svoj dizajn zapísaný?

Dizajny je možné registrovať na národných úradoch pre jednotlivé krajiny, na úrade EUIPO pre 27 krajín Európskej únie, a na úrade WIPO pre krajiny vybrané zo 75 členských krajín tzv. Hagského systému.

Dizajny je v zásade dobré mať zapísané v krajinách:

  • kde distribuujete svoje tovary a služby
  • kde plánujete distribuovať svoje tovary a služby
  • kde vyrábate svoje výrobky

Prečo je dobré vybrať si našu kanceláriu?

Naša kancelária má viac ako 20 ročné skúsenosti a zručnosti so zastupovaním pred rôznymi patentovými úradmi. Priamo a aktívne zastupujeme pre Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky, Európskym patentovým Úradom v Mníchove, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva WIPO Ženeva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO Alicante (predtým ako OHIM Alicante). Našu presvedčivú úspešnosť  v konaniach ako aj rozsah podaní si môžete pozrieť vo zverejnených webregistroch uvedených Úradov.

Pred ďalšími úradmi v EU a UK zastupujeme pasívne priamo a v ostatných krajinách pri zastupovaní spolupracujeme s dlhodobo vyskúšanými patentovými kanceláriami. Pre klientov sme úspešne získali stovky zapísaných dizajnov, bránili sme porušovaniu dizajnov, útočili proti iným dizajnom a chránili klientov proti žalobám z dizajnov iných strán. Sporové konania (EPO Mníchov, UPV SK, UPV CZ, súdy na všetkých úrovniach v SK), neodkladné opatrenia i správne žaloby nás posúvali ďalej do situácie, kedy vieme pre klienta zvoliť správnu taktiku a identifikovať riziká.

Často kladené otázky

Dali sme si navrhnúť nový dizajn obalu agentúrou a chceme si ho dať chrániť. Aké podklady potrebujeme na prihlášku?

Nový vizuál obalu sa môže chrániť zapísaným dizajnom, prípadne aj ochrannou známkou, ktorá podľa potreby môže byť aj trojrozmerná. V prípade obalov, najmä ak obsahujú aj ďalšie označenia, sa môže rozsah ochrany dizajnu a ochrannej známky prelínať. Zapísaný dizajn je vhodný najmä, ak sa jedná o nový tvar obalu, ktorý je jedinečný aj bez potlače. Netreba zabudnúť, že ochrana dizajnom môže trvať „len“ 25 rokov, ale ochrannou známkou sa dá označenie – teda aj obal, ak má rozlišovaciu spôsobilosť – chrániť neustále bez časového obmedzenia. Na samotnú prihlášku dizajnu je potrebné pripraviť vyobrazenia dizajnu z rôznych strán bez rušivého okolia, identifikáciu pôvodcu a identifikáciu prihlasovateľa. V prípade, že nový dizajn je vytvorený externou agentúrou, sa často stretávame s nedostatkom, kedy zmluva o dielo neobsahuje licenčné dojednania, čo môže neskôr zapríčiniť problémy.

Rozhodujeme sa medzi dizajnom zapísaným pre SK a dizajnom zapísaným pre EU. Čo nám poradíte?

Ak budete potrebovať ochranu vždy len na území SR, je dizajn zapísaný na UPV SR výhodnejšia, lacnejšia alternatíva. Ak však budete chcieť ochranu vo viac ako dvoch krajinách EU, je komunitárny dizajn zvyčajne výhodnejší. Často volíme zápis na EUIPO Alicante aj z dôvodu rýchlosti konania, keďže väčšina EU dizajnov je zapísaná do dvoch týždňov.

Máme zapísaný dizajn na naše zariadenie. Teraz sme ho vylepšili a zmenili farebnosť. Ako sa dajú tieto zmeny preniesť do registra.

Už zapísaný dizajn sa nedá pozmeniť, nedá sa pozmeniť predmet ochrany, meniť sa môže majiteľ alebo jeho adresa. Musíte si uvedomiť, že predmet ochrany sa viaže k dátumu podania (podobne to platí aj pre patenty a úžitkové vzory) a k tomuto dátumu nemôžete spätne doplňovať predmet ochrany. Ak sa zmenou dizajnu dospelo k novému celkovému dojmu, môže sa podať nová prihláška dizajnu. Podľa okolností, teda najmä podľa rozsahu zmien a podľa toho, ako široko bol definovaný pôvodný dizajn pri podaní prihlášky, môže aj pôvodný dizajn chrániť aktuálny vzhľad zariadenia.

0123456789001234567890ROKOV NA TRHU
012345678900123456789001234567890+MEDZINÁRODNÝCH A EURÓPSKYCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK A DIZAJNOV

Prečo je dobré vybrať si našu kanceláriu?

Naša kancelária má viac ako 20 ročné skúsenosti a zručnosti so zastupovaním pred rôznymi patentovými úradmi. Priamo a aktívne zastupujeme pre Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky, Európskym patentovým Úradom v Mníchove, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva WIPO Ženeva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO Alicante (predtým ako OHIM Alicante). Našu presvedčivú úspešnosť  v konaniach ako aj rozsah podaní si môžete pozrieť vo zverejnených webregistroch uvedených Úradov.

Pre klientov sme úspešne získali stovky patentov, bránili porušovaniu patentov, útočili proti iným patentovým prihláškam a chránili klientov proti žalobám z patentov iných strán. Sporové konania (EPO Mníchov, UPV SK, UPV CZ, súdy na všetkých úrovniach v SK), neodkladné opatrenia i správne žaloby nás posúvali ďalej do situácie, kedy vieme pre klienta zvoliť správnu taktiku a identifikovať riziká.

01234567890012345678900123456789001234567890+OCHRANNÝCH ZNÁMOK
0123456789001234567890ROKOV NA TRHU
0123456789001234567890+EURÓPSKYCH PATENTOVÝCH PRIHLÁŠOK
0123456789001234567890%ÚSPEŠNOSŤ ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMOK
https://www.patenty.sk/wp-content/uploads/2021/10/logo-proton.png
Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji
+421 2 459 44 828
mail@proton.sk

Sociálne siete

KONTAKT

Máte otázky? Zavolajte nám, radi Vám poradíme.

Copyright © 2022 PATENTY by PROTON

Webové riešenie na mieru od BUFI.SK